Henkinen Persoona

persoonan ja henkisyyden kasvaminen yhteen

Lähde matkalle itseesi

Seuraava kurssipäivä on lauantaina 6.5.23

Henkisyyden ja persoonan kohtaaminen on arvokas kokemus. 

Henkisyys on luonnollinen osa meitä kaikkia. Omalle henkiselle olemukselle avautuminen tuo elämään syvyyttä, viisautta ja rakkaudellisuutta. 

Persoona on yhtälailla arvokas ja merkityksellinen osa tasapainoista elämää. Itsetuntemuksen lisääminen ja omien arvojen mukaisten valintojen vahvistaminen tukee henkisyyden ja persoonatason yhteen sulautumista sielumme polulla. Henkisyys ja persoona kasvavat rinnakkain tukien ja vahvistaen toinen toistaan ja muodostaen kokonaisen, ainutlaatuisen ihmisen.

Suhde henkisyyteen on aina yksilöllinen ja jokainen löytää itse oman totuutensa. Kyse on henkilökohtaisesta, itse kuljettavasta matkasta, mutta yksin sitä ei tarvitse taivaltaa. 

Sinun on lupa olla juuri se, joka olet ja edetä itseäsi kuunnellen.

Henkinen Persoona- kurssi

Ohjauspäivät tukevat oman henkisen persoonan kasvua johdatellen tiedostamaan, avaamaan ja käyttämään sisältämme kumpuavaa tietoa, 

Tietoinen itsensä oppiminen auttaa tunnistamaan omia tarpeitamme, vahvuuksiamme ja tekemään itsellemme sopivia valintoja.

Henkisyyden ja persoonan yhdistyminen avartaa maailmaa ja näkemystä elämän laajuudesta .Elämään löytyy lisääntyvän ymmärryksen kautta harmoniaa ja syvyyttä. Rakkaus alkaa näyttämään monimuotoisuuttaan.  

Ohjauspäivät saattavat luontevasti yhteen samanhenkisten ihmisten kanssa. Jokainen saa kuitenkin edetä matkallaan itseään kuunnellen ja omassa luonnollisessa rytmissään.

Tukimateriaalia

Harjoituksia ja ohjattuja meditaatioita viikottain. 

Luodaan jokaisen henkisen persoonan kehityksen tarpeita kuunnellen. Tukien kasvua omien oivalluksien kautta, havahtumisia, omia arvoja ja niiden kanssa eteenpäin menemistä. Kuin työkaluja avautumaan henkisyydelle, hyväksyen, korjaillen ja paikkaillen aina tarpeenmukaista. Löytämään totuutesi ja toimimaan elämässäsi hyväksyen ja rakastaen toinen toistamme.  

Yksilöohjaus

Mahdollisuus yksilöohjaukseen pienryhmätapaamisten lisäksi. Yksityinen ohjaus on intensiivisempää sukeltamista ja johdatusta omaan henkistä persoonaa tukeviin teemoihin, Ohjaus tapahtuu luottamuksellisesti sinun tilannettasi herkästi kuunnellen ja antaen persoonankin viestiä tarpeistaan. Voit avautua turvallisesti tarvitsematta tuntea häpeää tai kokea syyllistämistä, Yksityistunneilla olemme läsnä tukien sinua ennen kaikkea hyväksymään itseäsi ja ymmärtämään tärkeytesi ja merkityksesi.

Henkisyydelle avautuminen on avautumista rakkaudelle ja ymmärrykselle.