Henkinen Persoona- ohjauspäivät

1. kurssipäivä: "Persoona"

PIENI AAMUMEDITAATIO

ITSETUNTEMUS

Kuka minä olen?

 • Sisäiset tekijät: temperamentti, luonne, synnynnäiset ominaisuudet, mistä pidän, nautin, mistä haaveilen ja unelmoin
 • Ulkoiset tekijät: kulttuuri, kasvatus, ympäristö, perhe, ystävät, työ, ihmiset, roolit, vaatimukset

Harjoitus itsetuntemukseen liittyen

Persoona, mikä se on

 • Persoona/ego---------- minä, sinä, erillisyys, kehittyvä ja kasvava, sielua kehittävä
 • Keho --- sielun oppimis- ja liikkumisväline, koti maanpäällä, ilmaisu- ja aistimisväline, tunteiden koti
 • Mieli ----työkalu, tallennusväline maan päällä, toiminnan ohjaaja, loogisuus ja rationaalisuus, luo rakenteita ja malleja, ehdollistuva, tärkeä osa ihmisyyttä ja kehitystä, oppiva ja kehittyvä

TIETOISUUS JA TOIMINTA

  • Omat elämän arvot ja muut toimintaa ohjaavat tekijät
  • Puhuvatko sisin ja toiminta samaa kieltä
  • Harjoitus oman toiminnan tutkimisesta

VASTUU JA VAPAUS

 • 'Mitä tarkoittaa täyden vastuun ottaminen itsestään?

PERSOONAN KASVU

 • Varjojen kohtaaminen
 • Omien tarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen
 • Itsensä hoitamisen tärkeys/ Itsensä kuuntelua / Itsensä rakastaminen /anteeksianto / hyväksyntä
 • Intuition ohjauksen kuunteleminen

o Henkisyyden kasvu persoona tason kasvun myötä

 • Ajattelu- ja reagointimallien tunnistaminen

Harjoitus ajattelumallien ja intuition eroista

TERVEET RAJAT

  • Oikeus omaan tilaan ja oikeus olla oma itsensä
  • Itsenäinen / itsekäs -niiden ero
  • Miten omien rajojen määrittely tapahtuu
  • Terveet rajat, terveet ihmissuhteet
  • Harjoituksia itsensä kuunteluun ja omien rajojen hahmottamiseen

 VALINNAT JA MUUTOSTILANTEET

  • Mitä haluat pitää, mitä muuttaa
  • Miten muutos toteutetaan
  • Harjoituksena tietoisen muutoksen hahmottelu

Henkinen persoona- ohjauspäivät kalenteriin

1. päivä: Persoona

2. päivä: Henkisyys

3. päivä: Henkinen persoona

Jokaisella meistä on omat vahvuutemme ja tapamme käsitellä työkalujamme.