Henkinen Persoona- ohjauspäivät

2. kurssipäivä: "Henkisyys"

INTUITIO

Mitä on intuitio?

 • Tutkitaan erilaisia käsityksiä intuitiosta
 • Mitä tietoa intuitio välittää

Harjoitellaan intuition kuulemista

Intuition ohjaus arjessa

 • Intuition käyttämisen hyödyt
 • Miten intuition ääntä voi kuulla
 • Kehon signaalit
 • Intuitioon luottaminen

Harjoitellaan erilaisia tapoja vahvistaa intuition ääntä


AVAUTUMINEN HENKISYYTEEN

 • Mitä avautuminen tarkoittaa
 • Epävarmuuden kohtaaminen ja käsitteleminen
  • Muuttuuko elämäni ja miten?
 • Tietoisuuden eri tasoihin tutustuminen
 • Intuition vahvistuminen
 • Oman henkisyyden löytäminen, malleista irrottautuminen
 • Miten oppia luottamaan henkisiin ominaisuuksiinsa 


MEDITOINTI

 • Meditoinnin merkitys henkisyyden vahvistumisessa
 • Rentoutuminen


KEHO JA HENKISYYS

 • Kehon signaalit ja niiden merkitys
 • Miten keho voi antaa tilaa henkiselle kasvulle


ENERGIOIDEN TUNTEMINEN

 • Energioiden tunnistaminen
 • Energiamaailmassa liikkuminen
 • Energian välittäminen


ITSENSÄ HOITAMINEN

 • Pysähtyminen - tekemättömyys, miksi
 • Rentoutuminen / Hengitys
 • Luonto
 • Itsensä kuuntelu
 • Ravinto
 • Tehdä työtä itsensä kanssa

Harjoitus: Miten kukin hoitaa itseään tällä hetkellä

Henkinen persoona- ohjauspäivät kalenteriin

1. päivä: Persoona

2. päivä: Henkisyys

3. päivä: Henkinen persoona