Oma käyttö kurssipäivien sisällöt

Kirjoita tekstisi tähän...

Päivä 1


 1. ITSETUNTEMUS
  • Kuka minä olen?
   • Sisäiset tekijät: temperamentti, luonne, synnynnäiset ominaisuudet, mistä pidän, nautin, mistä haaveilen ja unelmoin
   • Ulkoiset tekijät: kulttuuri, kasvatus, ympäristö, perhe, ystävät, työ, ihmiset, roolit, vaatimukset

Tehtävä: tunnustelle mistä nauttinut lapsena, mitkä kiinnosti, mikä loi hyvää oloa, mikä ehkä unelma työ- toteutuko? onko mahdollista nyt?

 • Persoona = Keho, mieli, ego
 • Persoona/ego---------- minä, sinä, erillisyys, kehittyvä ja kasvava ,sielua kasvattava
 • keho--- sielun oppimis- ja liikkumisväline, koti maanpäällä, ilmaisu/aistiväline
 • Mieli----työkalu, tallennusväline maanpäällä, toiminnan työkalu

persoonatason kasvu

 • Varjojen kohtaaminen
 • omat rajat ---- Itsenäinen/ itsekäs -niiden ero
 • omat tarpeet
 • oman itsen hoitamisen tärkeys/ Itsensä kuuntelua / Itsensä rakastaminen /anteeksi anto / hyväksyntä
 • ohjauksen kuunteleminen

o henkisyyden kasvu persoona tason kasvun myötä

 • Ajattelutavat---- ajatukset, teot, sanat niiden tasapaino

Harjoitus: ottaa jokin asia jonka haluaisi tehdä/ toteuttaa. tuntea miltä tuntuu tehdä sitä/olla siina. Siirrytään mielen/ ajatuksen tasolla, miten mieli lähtee reagoimaan asiaan? Huomata ero miten mieli toimii

2. OMAT TERVEET RAJAT

  • Oma jaksaminen
   • täytyy, pitäisi..kuka vaatii?
  • itsensä kuuntelu, miksi toimin tai teen jotain
 • 3. ARVOT
  • Omat elämän arvot, mitä ne ovat?
   • itsenäistä pohdintaa,
   • Tehtävänä: kirjailua vastaten miksi

 • 4. TOIVEET
  • Mitä tulevaisuuden toiveita?, miksi?

2. päivä henkisyys


INTUITIO

Mitä on intuitio?

 • aisti maailmankaikkeuteen/ henkisyyteen ja siellä kommunikoimiseen
 • aisti toimimaan maanpäällisen kuin hengellisyyden kanssa
 • ohjauksen "vastaanottaja" tuotavaksi persoonalle/mielelle
 • intuitiivinen ohjaus

Ohjauksen kuunteleminen arjessa

 • miten poikkeaa minä-olemuksesta
 • vapautua kontrollista, antaa elämän toteuttaa itseään kehomme kautta
 • Luottamus

Pysähtyminen, sen tärkeys

 • intuition vahvistuminen
 • omien tarpeiden esiin nouseminen/ niiden kuuleminen
 • Intuitiivinen elämäntapa

rauha, rakkaus, ymmärrys, hyväksyntä, Rohkeus

Ohjaus, mitä se on persoonatasolle?

 • alussa: epäily, kontrollin menetys, pelkoa, epävarmuutta
 • Ohjaus, mitä se on henkisesti katsottuna/tunteena?

Millaisia tunteita?

 • elämän toteutumista parhaillaan sieluamme ohjaten ja kasvatten. Elämän toetuttaen itseään kehomme kautta

Tehtävänä: pohtia omia elämän arvoja? Niihin sukeltaen miksi tekee niin kuin tekee, kiinnittää huomiota ja pysähtyä niiden äärelle.

Henkinen persoona

 • persoonan ja henkisyyden yhteen kasvu
 • Ymmärrys, usko, luottamus, rakkaus
 • yhteys henkisyyteen kaikilla elämän eriosaaluilla

AVAUTUMINEN HENKISYYTEEN

 • Avautuminen intuitiolle---näkymättömän aukeaminen intuition avulla
 • Ymmärrys paljon enemmästä
 • Sielu, mikä se on, Sielun kierto, kantaen mukanaan kokemus ja taidot entisistä elämistä/kehittymistä
 • ymmärrys, taito entisistä elämistä
 • muistaa ja muistuttaa toistamatta samoja "virheitä"

ENERGIOIDEN TUNTEMINEN

o niiden ymmärtäminen/luenta tukee omaa toimintaa omassa henkisyyden kasvussa

Mitä energia on?

Miten toimii?

Miten aistitavissa persoonatasolla?

 • Se jokin tunne?

Harjoitus: aistitaan energioita eri lähteistä, millaisia ajatuksia, tunnetiloja?

Vaikuttaen:

 • auttaa näkemään pintaa syvemmälle
 • tunnistamaan omia tarpeita
 • tunnistamaan toiminnan tarvetta
 • tukee ymmärrystä
 • vahvistaa rakkautta

o Työkalu elämän eriosaleille

 • tukee toimintaa, työtä kuin työtä, aistimaan ja ymmärtämään muiden tarkoitusperiä, kuin omiakin

o Tukee oman persoonatason kasvua

 • matalat energiat

o negatiivisuus---kiukku, viha, arvostelu, halveksuminen yms

 • Korkeat energiat

positiivisuus------usko, toivo, rakkaus, luottamus, hyväksyntä

 • ITSENSÄ HOITAMINEN
 • Pysähtyminen- tekemättömyys
 • Rentoutuminen/ Hengitys
 • Luonto
 • Itsensä kuuntelu
 • Ravinto
 • Tehdä työtä...itsensä kanssa

Miten kukin hoitaa itseään tällä hetkellä, miksi? 

HENKINEN PERSOONA

 • persoonan ja henkisyyden yhteen kasvaminen
 • Ymmärrys, usko, luottamus, rakkaus
 • Yhteys henkisyyteen kaikilla elämän eri osa-alueilla

Harjoitus: kirjallinen

MEDITOINTI JA RENTOUS

 • Yhteyden ottamista henkisyyteen
 • Hengitys, meditaatio, jooga
 • Luonto
 • Tekeminen/luominen

ELÄMÄNTAVAT

 • Tarpeita kuunnellen: mikä palvelee minkäkin aikaa tai milloin, ei jäädä kiinni yhteen toimintatapaan vaan oman henkisen persoonan kasvun myötä tarpeetkin muuttuvat ja vaihtelevat. Yhteyden saaminen helpottuu, kasvaen olemuksessamme koko ajan pysyvämmäksi.
 • Tämä hetki/ tässä hetkessä eläminen
 • Ohjauksen kuuntelu, milloin toimia, miten keho viestii, miltä tuntuu

Harjoitus:

Ottaa jokin tekemisen tarve ja lähteä tunnustelemaan ohjausta, millaisia tuntemuksia nousee? kirjailla ylös

oman kehityksen myötä, tarpeet muuttuvat.

OMA POTENTIAALI

 • mahdollisuudet
 • oma luomisvoima/rajattomuus

OMA PAIKKA MAAILMASSA

 • Elämän tehtävä/sielun sopimus